خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 209 - خبر از ظهور حضرت مهدى (عج) (اعتقادى، سیاسى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: دنیا پس از سرکشى، به ما روى مى کند، چونان شتر مادّه بد خو که به بچه خود مهربان گردد. (سپس این آیه را خواند) «و اراده کردیم که بر مستضعفین زمین، منّت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت ها گردانیم».

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 416

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,804,608