خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 21 - راه رستگاری - ترجمه استاد دشتی


(این خطبه بخشى از خطبه 167-است که در سال 35-هجرى در آغاز خلافت ایراد فرمود)
قیامت پیش روى شما و مرگ در پشت سر، شما را مى راند.  سبکبار شوید تا برسید. همانا آنان که رفتند در انتظار رسیدن شمایند.
مى گویم: (این سخن امام علیه السّلام پس از سخن خدا و پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) با هر سخنى سنجیده شود بر آن برترى دارد و از آن پیشى مى گیرد و از جمله «سبکبار شوید تا برسید» کلامى کوتاهتر و پر معنى تر از آن شنیده نشده چه کلمه ژرف و بلندى چه جمله پر معنى و حکمت آمیزى است که تشنگى را با آب حکمت مى زداید ما عظمت و شرافت این جمله را در کتاب خود به نام «الخصائص» بیان کرده ایم) .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 23 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 24

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,839,795