خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 234 - تفاوت اخلاقى مردان و زنان (اخلاقى، علمى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: برخى از نیکوترین خلق و خوى زنان، زشت ترین اخلاق مردان است، مانند، تکبّر، ترس، بخل، هر گاه زنى متکبّر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمى دهد، و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ مى کند، و چون ترسان باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مى گیرد.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 418

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,072,954,382