خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 239 - فضائل اهل بیت پیامبر ع - ترجمه استاد دشتی


(در این خطبه از جایگاه خاندان پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) سخن مى گوید):
خاندان پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) مایه حیات دانش، و نابودى جهل اند، بردبارى شان شما را از دانش آنها خبر مى دهد، و ظاهرشان از صفاى باطن، و سکوتشان از حکومت هاى گفتارشان با خبر مى سازد، هرگز با حق مخالفت نکردند، و در آن اختلاف ندارند.
آنان ستون هاى استوار اسلام، و پناهگاه مردم مى باشند، حق به وسیله آنها به جایگاه خویش بازگشت، و باطل از جاى خویش رانده و نابود، و زبان باطل از ریشه کنده شد. اهل بیت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) دین را چنانکه سزاوار بود، دانستند و آموختند و بدان عمل کردند، نه آنکه شنیدند و نقل کردند، زیرا راویان دانش بسیار، امّا حفظ کنندگان و عمل کنندگان به آن اندکند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 287

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,081,403