خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 250 - خداشناسى در حوادث روزگار (اعتقادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: خدا را از سست شدن اراده هاى قوى، گشوده شدن گره هاى دشوار، و درهم شکسته شدن تصمیم ها، شناختم .

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 420

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,723,150,617