خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 272 - ضرورت استقامت در برداشتن کجى ها (سیاسى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: اگر از این فتنه ها و لغزشگاه با قدرت بگذرم، دگرگونى هاى بسیار پدید مى آورم.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 428

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,318,672