خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 30 - پند و هشدار به معاویه - ترجمه استاد دشتی


(نامه دیگرى به معاویه)
 ص 519
نسبت به آنچه در اختیار دارى از خدا بترس، و در حقوق الهى که بر تو واجب است اندیشه کن، و به شناخت چیزى همّت کن که در نا آگاهى آن معذور نخواهى بود، همانا اطاعت خدا، نشانه هاى آشکار، و راه هاى روشن و راهى میانه و همیشه گشوده، و پایانى دلپسند دارد که زیرکان به آن راه یابند، و فاسدان از آن به انحراف روند، کسى که از دین سرباز زند، از حق روى گردان شده، و در وادى حیرت سرگردان خواهد گشت، که خدا نعمت خود را از او گرفته، و بلاهایش را بر او نازل مى کند. معاویه اینک به خود آى، و به خود بپرداز زیرا خداوند راه و سرانجام امور تو را روشن کرده است. امّا تو همچنان به سوى زیانکارى، و جایگاه کفر ورزى، حرکت مى کنى، خواسته هاى دل تو را به بدى ها کشانده، و در پرتگاه گمراهى قرار داده است، و تو را در هلاکت انداخته، و راه هاى نجات را بر روى تو بسته است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 315

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,095,492