خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 312 - روانشناسى عبادات(علمى، عبادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: دل ها را روى آوردن و نشاط، و پشت کردن و فرارى است، پس آنگاه که نشاط دارند آن را بر انجام مستحبّات وادارید، و آنگاه که پشت کرده بى نشاط است، به انجام واجبات قناعت کنید.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 433

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,757,548