خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 321 - قاطعیت رهبرى در مشورت(سیاسى، اجتماعى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (عبد اللّه بن عباس در مسئله اى نظر داد که امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است که رأى خود را به من بگویى، و من باید پیرامون آن بیندیشم، آنگاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم باید اطاعت کنى.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 435

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,931,742,129