خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 351 - امیدوارى در سختى ها(معنوى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: چون سختى ها به نهایت رسد، گشایش پدید آید، و آن هنگام که حلقه هاى بلا تنگ گردد آسایش فرا رسد.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 438

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,960,094