خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 356 - قدرت خداوند در روزى رسانى(اعتقادى) - ترجمه استاد دشتی


(از امام پرسیدند اگر در خانه مردى را به رویش بندند، روزى او از کجا خواهد آمد فرمود)و درود خدا بر او، فرمود: از آن جایى که مرگ او مى آید

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 439

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,225,527