خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 4 - پس از فتح بصره؛ درباره ویژگی های اهل بیت ع و امام علی ع - ترجمه استاد دشتی


(گفته شد که پس از فتح بصره در سال 36-هجرى و کشته شدن طلحه و زبیر ایراد فرمود)
1-ویژگى هاى اهل بیت علیهم السّلام:
شما مردم به وسیله ما، از تاریکى هاى جهالت نجات یافته و هدایت شدید، و به کمک ما، به اوج ترقّى رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید، کر است گوشى که بانگ بلند پندها را نشنود، و آن کس را که فریاد بلند، کر کند، آواى نرم حقیقت چگونه در او أثر خواهد کرد قلبى که از ترس خدا لرزان است، همواره پایدار و با اطمینان باد. من همواره منتظر سرانجام حیله گرى شما مردم بصره بودم، و نشانه هاى فریب خوردگى را در شما مى نگریستم. تظاهر به دیندارى شما، پرده اى میان ما کشید ولى من با صفاى باطن درون شما را مى خواندم.
2-ویژگى هاى امام على علیه السّلام:
من براى وا داشتن شما به راه هاى حق، که در میان جادّه هاى گمراه کننده بود، به پاخاستم در حالى که سر گردان بودید و راهنمایى نداشتید تشنه کام هر چه زمین را مى کندید قطره آبى نمى یافتید،  امروز زبان بسته را به سخن مى آورم. دور باد رأى کسى که با من مخالفت کند از روزى که حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شک و تردید نکردم کناره گیرى من چونان حضرت موسى علیه السّلام برابر ساحران است که بر خویش بیمناک نبود،
 ص 51
ترس او براى این بود که مبادا جاهلان پیروز شده و دولت گمراهان حاکم گردد. امروز ما و شما بر سر دو راهى حق و باطل قرار داریم، آن کس که به وجود آب اطمینان دارد تشنه نمى ماند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 13

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,803,073