خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 4 - روش گزینش نیروهای عمل کننده - ترجمه استاد دشتی


 ص 485
(نامه به یکى از فرماندهان نظامى در سال 36 هجرى، برخى نوشتند به عثمان بن حنیف فرماندار بصره نوشته شد)
روش گزینش نیروهاى عمل کننده
اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند پس همان است که دوست داریم، و اگر کارشان به جدایى و نافرمانى کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن، و از آنان که فرمان مى برند براى سرکوب آنها که از یارى تو سرباز مى زنند مدد گیر، زیرا آن کس که از جنگ کراهت دارد بهتر است که شرکت نداشته باشد، و شرکت نکردنش از یارى دادن اجبارى بهتر است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 292

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,777,505