خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - خطبه : 41 - پرهیز از حیله و نیرنگ - ترجمه استاد دشتی


(پس از جنگ صفین در سال 37-هجرى در کوفه ایراد فرمود)
اى مردم وفا همراه راستى است، که سپرى محکم تر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد. امّا امروز در محیط و زمانه اى زندگى مى کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را، زیرکى مى پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر مى خوانند. چگونه فکر مى کنند خدا بکشد آنها را چه بسا شخصى تمام پیش آمدهاى آینده را مى داند، و راه هاى مکر و حیله را مى شناسد ولى امر و نهى پروردگار مانع اوست، و با اینکه قدرت انجام آن را دارد آن را به روشنى رها مى سازد، امّا آن کس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد از فرصت ها براى نیرنگ بازى، استفاده مى کند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 42 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 43

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,843,133