خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 42 - روش دلجویی در عزل و نصب ها - ترجمه استاد دشتی


(نامه به عمر بن ابى سلمه مخزومى فرماندار بحرین، پس از نصب نعمان بن عجلان زرقى در سال 36 هجرى  
روش دلجویى در عزل و نصب ها
پس از یاد خدا و درود، همانا من نعمان ابن عجلان زرقى، را به فرماندارى بحرین نصب کردم، بى آن که سرزنشى و نکوهشى براى تو وجود داشته باشد، تو را از فرماندارى آن سامان گرفتم،
 ص 551
براستى تاکنون زمامدارى را به نیکى انجام دادى، و امانت را پرداختى. پس به سوى ما حرکت کن، بى آن که مورد سوء ظنّ قرار گرفته یا سرزنش شده یا متّهم بوده و یا گناهکار باشى، که تصمیم دارم به سوى ستمگران شام حرکت کنم. دوست دارم در این جنگ با من باشى، زیرا تو از دلاورانى هستى که در جنگ با دشمن، و بر پا داشتن ستون دین از آنان یارى مى طلبم. ان شاء اللّه.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 337

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,379,722