خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 464 - سرانجام دردناک بنى امیّه (تاریخى، اجتماعى، سیاسى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: بنى امیّه راه ملتى است که در آن مى تازند، پس آنگاه که میانشان اختلاف افتد کفتارها بر آنان دهان گشایند و بر آنان پیروز شوند.
مى گویم: «مرود» بر وزن «منبر» از مادّه «ارواد» به معناى مهلت است و این از فصیح ترین و زیباترین کلام است، گوئى امام علیه السّلام مهلت کوتاه بنى امیّه در حکومت را به میدان مسابقه تشبیه کرده که مسابقه دهندگان به ترتیب در یک مسیر مشخّص به سوى یک هدف به پیش مى روند و آنگاه که به هدف رسیدند نظم آنها درهم شکسته مى شود).


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 455

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,853,820