خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 466 - دقّت در مشاهدات(علمى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: چشم، بند ظرف حوادث است.
مى گویم: «این کلام امام علیه السّلام از استعاره هاى شگفت است، که نشستنگاه را به مشک، و چشم را به سربند آن تشبیه کرد، و آنگاه که بند گشوده شود آنچه در مشک است بیرون ریزد. مشهور است که این سخن از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم است، ولى عدّه اى آن را از امیر المؤمنین علیه السّلام نقل کرده اند، این حکمت را «مبرّد» در کتاب «مقتضب» در باب لفظ به حروف آورده، و ما آن را در کتاب خود که «مجازات آثار نبوى» نام دارد آورده ایم.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 455

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,031,491