خدمات تلفن همراه تبیان

نهج البلاغه تبیان - حکمت : 478 - مسؤولیّت آگاهان(علمى، اعتقادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند، تا آن که از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 457

جستجو فراز بعد فراز قبل 

در باره ما   |  تماس با ما  |   نظرخواهی

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,236,487