خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 48 - عوامل رسوایی انسان و اندرز به معاویه - ترجمه استاد دشتی


(نامه به معاویه در ماه صفر سال 38 هجرى در صفین)
همانا ستمگرى و دروغ پردازى، انسان را در دین و دنیا رسوا مى کند، و عیب او را نزد عیب جویان آشکار مى سازد، و تو مى دانى آنچه که از دست رفت باز نمى گردد. گروهى باطل طلبیدند، و خواستند با تفسیر دروغین، حکم خدا را دگرگون سازند، و خدا آنان را دروغگو خواند. معاویه، از روزى بترس که صاحبان کارهاى پسندیده خوشحالند، و تأسف مى خوردند که چرا عملشان اندک است، آن روز کسانى که مهار خویش در دست شیطان دادند سخت پشیمانند. تو ما را به داورى قرآن خواندى،  در حالى که خود اهل قرآن نیستى، و ما هم پاسخ مثبت به تو ندادیم، بلکه داورى قرآن را گردن نهادیم. با درود.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 344 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 345

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,782,796