خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 52 - تعریف دنیا - ترجمه استاد دشتی


(در یکى از روزهاى عید قربان این خطبه را ایراد فرمود که اکثر شارحان، خطبه 52-و 53-را یکى مى دانند که در خطبه هاى قبل برگزیده مطالب آن آمده است)
1-تعریف دنیا
آگاه باشید، گویا دنیا پایان یافته، و وداع خویش را اعلام داشته است، خوبى هایش ناشناخته مانده به سرعت پشت کرده مى گذرد، ساکنان خود را به سوى نابود شدن مى کشاند، و همسایگانش را به سوى مرگ مى راند. آنچه از دنیا شیرین بود تلخ شده، و آنچه صاف و زلال بود تیرگى پذیرفت، و بیش از ته مانده ظرف آب ریخته شده از آن باقى نمانده است، یا جرعه اى آب که با آن عطش تشنگان دنیا فرو نخواهد نشست.
 ص 105
اى بندگان خدا از سرایى کوچ کنید که سرانجام آن نابودى است، مبادا آرزوها بر شما چیره گردد، مپندارید که عمر طولانى خواهید داشت
2-والایى نعمت هاى قیامت
به خدا سوگند اگر مانند شتران بچه مرده ناله سر دهید، و چونان کبوتران نوحه سرایى کنید، و مانند راهبان زارى نمایید، و براى نزدیک شدن به حق، و دسترسى به درجات معنوى، و آمرزش گناهانى که ثبت شده و مأموران حق آن را نگه مى دارند، دست از اموال و فرزندان بکشید سزاوار است زیرا: برابر پاداشى که برایتان انتظار دارم، و عذابى که از آن بر شما مى ترسم، اندک است. بخدا سوگند، اگر دل هاى شما از ترس آب شود، و از چشم هایتان با شدّت شوق به خدا، یا ترس از او، خون جارى گردد، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا که مى توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت هاى بزرگ پروردگار، بخصوص نعمت ایمان، ناچیز است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 48 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 49

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,786,971