خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 60 - روش به حرکت درآوردن لشکر و بازداری لشکر و مردم از ناهنجاری ها - ترجمه استاد دشتی


 (نامه به فرماندارانى که لشکر از شهرهاى آنان عبور مى کند)
از بنده خدا، على امیر مؤمنان، به گرد آوران مالیات و فرمانداران شهرهایى که لشکریان از سرزمین آنان مى گذرند. پس از یاد خدا و درود همانا من سپاهیانى فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا بر آنان واجب کرده به ایشان سفارش کردم، و بر آزار نرساندن به دیگران، و پرهیز از هر گونه شرارتى تأکید کرده ام، و من نزد شما و پیمانى که با شما دارم از آزار رساندن سپاهیان به مردم بیزارم، مگر آن که گرسنگى سربازى را ناچار گرداند، و براى رفع گرسنگى چاره اى جز آن نداشته باشد. پس کسى را که دست به ستمکارى زند کیفر کنید، و دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان، و زحمت دادن آنها جز در آنچه استثناء کردم باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم، شکایت هاى خود را به من رسانید، و در امورى که لشکریان بر شما چیره شده اند که قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید، که با کمک خداوند آن را بر طرف خواهم کرد. ان شاء الله

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 369 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 370

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,064,249