خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - نامه : 67 - ضرورت رسیدگی به امور حجّاج و رفع نیازهای ایشان - ترجمه استاد دشتی


 (نامه به قثم بن عباس، فرماندار شهر مکّه)
1 -رسیدگى به امور حاجیان در مراسم حج
 ص 609
پس از یاد خدا و درود براى مردم حج را به پاى دار، و روزهاى خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومى با مردم بنشین، آنان که پرسش هاى دینى دارند با فتواها آشنایشان بگردان، و ناآگاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگرى پیام رسانت با مردم، و جز چهره ات دربانى وجود نداشته باشد ، و هیچ نیازمندى را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گر چه در پایان حاجت او بر آورده شود دیگر تو را نستاید. در مصرف اموال عمومى که در دست تو جمع شده است اندیشه کن، و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش، و به مستمندان و نیازمندانى که سخت به کمک مالى تو احتیاج دارند برسان، و ما زاد را نزد ما بفرست، تا در میان مردم نیازمندى که در این سامان هستند تقسیم گردد.
2 -سفارش به رفع نیازهاى حجّاج
به مردم مکّه فرمان ده تا از هیچ زائرى در ایّام حج اجرت مسکن نگیرند، که خداى سبحان فرمود: «عاکف و بادى در مکّه یکسانند» عاکف، یعنى اهل مکه و بادى، یعنى زائرانى که از دیگر شهرها به حج مى آیند، خدا ما و شما را به آنچه دوست دارد توفیق عنایت فرماید. با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 376 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 377

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,842,664