خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 74 - مبانی صلح و سازش مسلمین - ترجمه استاد دشتی


p> (عهد نامه اى که با خط هشام بن کلبى  براى صلح میان قبیله «ربیعه» و «یمن» تنظیم فرمود)
این پیمان نامه اى است که مردم «یمن» و «ربیعه» آن را پذیرفته اند، چه آنان که در شهر حضور دارند چه آنان که در بیابان زندگى مى کنند. آنان پیرو قرآنند، و به کتاب خدا دعوت مى کنند، و به انجام دستورات آن فرمان مى دهند، و هر کس که آنان را به کتاب خدا بخواند پاسخ مى دهند، نه برابر آن مزدى خواهند، و نه به جاى آن چیز دیگرى بپذیرند، و در برابر کسى که خلاف این پیمان خواهد، یا آن را واگذارد، ایستادگى خواهند کرد. بعضى بعض دیگر را یارى مى دهند، همه متّحد بوده و به خاطر سرزنش کننده اى، یا خشم خشم گیرنده اى، یا خوار کردن بعضى، یا دشنام دادن قومى، این پیمان را نمى شکنند. بر این پیمان، حاضران و آنها که غایبند، دانایان و ناآگاهان، بردباران و جاهلان، همه استوارند، و عهد و پیمان الهى نیز بر آنان واجب گردیده است که «همانا از پیمان خدا پرسش خواهد شد» و على بن ابى طالب آن را نوشت. 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 382

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,072,949,092