خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 77 - روش مناظره با دشمن مسلمانان خوارج - ترجمه استاد دشتی


 (نامه به عبد اللّه بن عبّاس آن هنگام که او را در سال 38 هجرى براى گفتگو با خوارج فرستاد)
به قرآن با خوارج به جدل مپرداز، زیرا قرآن داراى دیدگاه کلّى بوده، و تفسیرهاى گوناگونى دارد، تو چیزى مى گویى، و آنها چیز دیگر، لیکن با سنّت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم با آنان به بحث و گفتگو بپرداز، که در برابر آن راهى جز پذیرش ندارند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 383

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,789,709