خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 79 - علل نابودی ملتّ ها - ترجمه استاد دشتی


 ص 621

(نامه به فرماندهان لشکر، پس از به دست گرفتن خلافت)
پس از یاد خدا و درود همانا ملّت هاى پیش از شما به هلاکت رسیدند، بدان جهت که حق مردم را نپرداختند، پس دنیا را با رشوه دادن به دست آوردند، و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند.
 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 384

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,069,633