خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 87 - معرّفی پرهیزکاران و فاسقان - ترجمه استاد دشتی


 ص 147
(برخى از شارحان گفتند که این خطبه در شهر کوفه ایراد شد)
1-معرّفى بهترین بنده خدا (الگوى انسان کامل)
اى بندگان خدا همانا بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا، بنده اى است که خدا او را در پیکار با نفس یارى داده است، آن کس که جامعه زیرین او اندوه، و لباس رویین او ترس از خداست، چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسائل لازم براى روزى او فراهم آمده و دورى ها و دشوارى ها را بر خود نزدیک و آسان ساخته است. حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته، همواره به یاد خدا بوده و اعمال نیکو، فراوان انجام داده است. از چشمه گواراى حق سیراب گشته، چشمه اى که به آسانى به آن رسید و از آن نوشیده سیراب گردید. راه هموار و راست قدم برداشته، پیراهن شهوات را از تن بیرون کرده، و جز یک غم، از تمام غم ها خود را مى رهاند، و از صف کور دلان و مشارکت با هواپرستان خارج شد، کلید باز کننده درهاى هدایت شد و قفل درهاى گمراهى و خوارى گردید. راه هدایت را با روشن دلى دید، و از همان راه رفت، و نشانه هاى آن را شناخت و از امواج سرکش شهوات گذشت. به استوارترین دستاویزها و محکم ترین طناب ها چنگ انداخت، چنان به یقین و حقیقت رسید که گویى نور خورشید بر او تابید، در برابر خداوند خود را به گونه اى تسلیم کرد که هر فرمان او را انجام مى دهد و هر فرعى را به اصلش باز مى گرداند. چراغ تاریکى ها، و روشنى بخش تیرگى ها، کلید درهاى بسته و بر طرف کننده دشوارى ها، و راهنماى گمراهان در بیابان هاى سرگردانى است. سخن مى گوید، خوب مى فهماند، سکوت کرده به سلامت مى گذرد، براى خدا اعمال خویش را خالص کرده آن چنان که خدا پذیرفته است، از گنجینه هاى آیین خدا و ارکان زمین است. خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او آن که هواى نفس را از دل بیرون رانده است، حق را مى شناساند و به آن عمل مى کند. کار خیرى نیست مگر که به آن قیام مى کند، و در هیچ جا گمان خیرى نبرده جز آن که به سوى آن شتافته. اختیار خود را به قرآن سپرده، و قرآن را راهبر و پیشواى خود قرار داده است، هر جا که قرآن بار اندازد فرود آید، و هر جا که قرآن جاى گیرد مسکن گزیند.
2-وصف زشت ترین انسان «عالم نمایان»
و دیگرى که او را دانشمند نامند امّا از دانش بى بهره است، یک دسته از نادانى ها را از جمعى نادان فرا گرفته، و مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته، و به هم بافته، و دام هایى از طناب هاى غرور و گفته هاى دروغین بر سر راه مردم افکنده، قرآن را بر امیال و خواسته هاى خود تطبیق مى دهد، و حق را به هوس هاى خود تفسیر مى کند.
 ص 149
مردم را از گناهان بزرگ ایمن مى سازد، و جرائم بزرگ را سبک جلوه مى دهد. ادّعا مى کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد امّا در آنها غوطه مى خورد. مى گوید: از بدعت ها دورم، ولى در آنها غرق شده است. چهره ظاهر او چهره انسان، و قلبش قلب حیوان درنده است، راه هدایت را نمى شناسد که از آن سو برود، و راه خطا و باطل را نمى داند که از آن بپرهیزد، پس مرده اى است در میان زندگان.
3-شناساندن عترت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) و امامان راستین علیه السّلام
مردم کجا مى روید چرا از حق منحرف مى شوید پرچم هاى حق بر و نشانه هاى آن آشکار است، با اینکه چراغهاى هدایت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا مى روید چرا سرگردانید در حالى که عترت پیامبر شما در میان شماست، آنها زمامداران حق و یقینند، پیشوایان دین، و زبان هاى راستى و راستگویانند، پس باید در بهترین منازل قرآن جایشان دهید و همانند تشنگانى که به سوى آب شتابانند، به سویشان هجوم ببرید. اى مردم این حقیقت را از خاتم پیامبران بیاموزید که فرمود: هر که از ما مى میرد، در حقیقت نمرده است و چیزى از ما کهنه نمى شود. پس آنچه نمى دانید، نگویید، زیرا بسیارى از حقایق در امورى است که نا آگاهانه انکار مى کنید.
4-ویژگى هاى امام على علیه السّلام
مردم عذر خواهى کنید از کسى که دلیلى بر ضدّ او ندارید، و آن کس من مى باشم، مگر من در میان شما بر اساس «ثقل اکبر» که قرآن است عمل نکردم و ثقل اصغر «عترت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم» را در میان شما باقى نگذاردم مگر من پرچم ایمان را در بین شما استوار نساختم و از حدود و مرز حلال و حرام آگاهیتان ندادم مگر پیراهن عافیت را با عدل خود به اندام شما نپوشاندم و نیکى ها را با اعمال و گفتار خود در میان شما رواج ندادم و ملکات اخلاق انسانى را به شما نشان ندادم پس وهم و گمان خود را در آنجا که چشم دل ژرفاى آن را مشاهده نمى کند، و فکرتان توانایى تاختن در آن راه ندارد، به کار نگیرید، برخى از همین خطبه است:
5-اخبار غیبى نسبت به آینده بنى امیّه
تا آن که برخى از شما گمان مى برند که دنیا به کام بنى امیّه شد، و همه خوبى ها را افزون به آنها سپرده و آنها را از سرچشمه خود سیراب کرده، و تازیانه و شمشیرشان از سر این امّت کنار نخواهد رفت. کسانى که چنین مى اندیشند در اشتباهند، زیرا سهم بنى امیّه تنها جرعه اى از زندگى لذّت بخش است که مدّتى آن را مى مکند سپس همه آنچه را که نوشیدند بیرون مى ریزند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 74 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 75 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 76 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 77

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,072,954,573