خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 92 - علل نپذیرفتن خلافت - ترجمه استاد دشتی


(پس از قتل عثمان آنگاه که مردم هجوم آوردند تا با امام على علیه السّلام بیعت کنند، در روز جمعه 25-ذى الحجّه سال 35-هجرى در مدینه فرمود):
مرا واگذارید و دیگرى را به دست آرید،  زیرا ما به استقبال حوادث و امورى مى رویم که رنگارنگ و فتنه آمیز است، و چهره هاى گوناگون دارد و دل ها بر این بیعت ثابت و عقل ها بر این پیمان استوار نمى ماند، چهره افق حقیقت را (در دوران خلافت سه خلیفه) ابرهاى تیره فساد گرفته، و راه مستقیم حق ناشناخته ماند. آگاه باشید، اگر دعوت شما را بپذیرم، بر أساس آنچه که مى دانم با شما رفتار مى کنم و به گفتار این و آن، و سر زنش سرزنش کنندگان گوش فرا نمى دهم. اگر مرا رها کنید چون یکى از شما هستم که شاید شنواتر، و مطیع تر از شما نسبت به رییس حکومت باشم، در حالى که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است که امیر و رهبر شما گردم.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 91 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 92

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,643,391