خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 94 - توصیف خداوند، پیامبران و اهل بیت ع و اندرز مردم - ترجمه استاد دشتی


ص 177

1-وصف خداى سبحان
برتر و بزرگ است خدایى که اندیشه هاى ژرف، حقیقت ذات او را نمى توانند درک کنند، و گمان زیرک ها آن را نمى یابد، آغازى است که نهایتى ندارد تا به آخر رسد، و پایانى ندارد تا ایّام او سپرى گردد.
2-وصف پیامبران آسمانى
پیامبران را در بهترین جایگاه به ودیعت گذارد، و در بهترین مکان ها استقرارشان داد. از صلب کریمانه پدران به رحم پاک مادران منتقل فرمود، که هرگاه یکى از آنان درگذشت، دیگرى براى پیش برد دین خدا به پاخاست.
3-وصف پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السّلام
تا اینکه کرامت اعزام نبوّت از طرف خداى سبحان به حضرت محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) رسید. نهاد اصلى وجود او را از بهترین معادن استخراج کرد، و نهال وجود او را در اصیل ترین و عزیزترین سرزمین ها کاشت و آبیارى کرد، او را از همان درختى که دیگر پیامبران و امینان خود را از آن آفرید به وجود آورد، که عترت او بهترین عترت ها، و خاندانش بهترین خاندانها، و درخت وجودش از بهترین درختان است، در حرم أمن خدا رویید، و در آغوش خانواده کریمى بزرگ شد، شاخه هاى بلند آن سر به آسمان کشیده که دست کسى به میوه آن نمى رسید. پس، پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) پیشواى پرهیزکاران، و وسیله بینایى هدایت خواهان است، چراغى با نور درخشان، و ستاره اى فروزان، و شعله اى با برق هاى خیره کننده و تابان است، راه و رسم او با اعتدال، و روش زندگى او صحیح و پایدار، و سخنانش روشنگر حقّ و باطل، و حکم او عادلانه است. خدا او را زمانى مبعوث فرمود که با زمان پیامبران گذشته فاصله طولانى داشت و مردم از نیکوکارى فاصله گرفته، و امّت ها به جهل و نادانى گرفتار شده بودند.
4-نصیحت به مردم
خدا شما را بیامرزد، اعمال نیکو بر أساس نشانه هاى روشن  انجام دهید، زیرا که راه، روشن است، و شما را به خانه أمن و أمان دعوت مى کند. هم اکنون در دنیایى زندگى مى کنید که مى توانید رضایت خدا را به دست آورید. با مهلت و آسایش خاطرى که دارید. اکنون نامه عمل سرگشاده، و قلم فرشتگان نویسنده در حرکت است، بدن ها سالم و زبان ها گویاست، توبه مورد قبول و اعمال نیکو را مى پذیرند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 94 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 95

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,782,974