خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 98 - خبر از ستمگری و فساد بنی امیّه - ترجمه استاد دشتی


(پس از جنگ نهروان در سال 37-هجرى در افشاى جنایات بنى امیّه و معاویه ایراد کرد)
سوگند به خدا، بنى امیّه چنان به ستمگرى و حکومت ادامه دهند که حرامى باقى نماند جز آن که حلال شمارند، و پیمانى نمى ماند جز آن که همه را بشکنند، و هیچ خیمه و خانه اى وجود ندارد جز آن که ستمکارى آنان در آنجا راه یابد، و ظلم و فسادشان مردم را از خانه ها کوچ دهد، تا آن که در حکومتشان دو دسته بگریند: دسته اى براى دین خود که آن را از دست داده اند، و دسته اى براى دنیاى خود که به آن نرسیده اند. و یارى خواستن یکى از دیگرى، چون یارى خواستن برده از ارباب خویش است که در حضور ارباب اطاعت دارد و در غیبت او بدگویى مى کند. در حکومت بنى امیّه هر کس به خدا امیدوارتر باشد بیش از همه رنج و مصیبت بیند. پس اگر خداوند عافیت و سلامتى بخشید، قدر شناس باشید و اگر به بلا و گرفتارى مبتلا گشتید شکیبا باشید که سر انجام، پیروزى با پرهیزکاران است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 98

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,248,074,496