خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 99 - تفسیر الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا... (علمى، تفسیرى، اعتقادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: شنید که شخصى گفت الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا... این سخن ما که مى گوییم «ما همه از آن خداییم» اقرارى است به بندگى، و اینکه مى گوییم «بازگشت ما به سوى او است» اعترافى است به نابودى خویش.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 398 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 399

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,799,904