خدمات تلفن همراه

    نهج البلاغه - حکمت : 423 - ره آورد خودسازى (اعتقادى، اخلاقى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: کسى که نهان خود را اصلاح کند، خدا آشکار او را نیکو گرداند، و کسى که براى دین خود کار کند، خدا دنیاى او را کفایت فرماید، و کسى که میان خود و خدا را نیکو گرداند، خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 450جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,010,304,081