خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - میلادی - 2 دسامبر - آغاز قیام "فیدل کاسترو" (1956م)

2 دسامبر

آغاز قیام "فیدل کاسترو" (1956م)

آغاز قیام "فیدل کاسترو" (1956م)
دیکتاتوری باتیستا در کوبا، ضمن تکیه بر کاخ سفید، مردم این کشور را در فشار سیاسی و اقتصادی شدیدی قرار داده بود.
در سال 1953م فیدل کاسترو به اتفاق عده‌ای از هم‌رزمانش، با حمله به یک پادگان نظامی، قیام مسلحانه خود را برای آزادی کوبا آغاز کرد.
اما این قیام به شدت سرکوب شد و کاسترو دستگیر و تبعید شد.
وی در سالهای بعد 80 نفر از مبارزان را گردهم آورد و در دوم دسامبر 1956 به یکی از سواحل کوبا وارد شد.
اما همه آن‌ها به جز 12 نفر، کشته و یا دستگیر شدند.
پس از آن کاسترو فعالیت تبلیغی شدیدی علیه دیکتاتوری وابسته باتیستا به راه انداخت و در کوهستان‌های کوبا به نبرد پرداخت تا اینکه در سال 1958 کاسترو با ورود به پایتخت کوبا انقلاب مردم کشورش را به پیروزی رساند.
پیروزی انقلاب کاسترو، در کنار ایالات متحده برای این کشور غیر قابل تحمل و دردسر ساز بود، چرا که موجب تقویت جنبش‌های استقلال‌طلبانه در آمریکای لاتین شد.
(تصویر؛ کاسترو، در روز پیروزی‌انقلابش)لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,697,449