خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 28 اسفند - قیام مردم تهران علیه جمهوری رضاخانی (1302 ش)

28 اسفند

قیام مردم تهران علیه جمهوری رضاخانی (1302 ش)

پس از سفر احمدشاه قاجار به اروپا و به دست گرفتن قدرت توسط رضاخان، کم‌کم زمزمه‌های جمهوری توسط طرفداران وی بلند شد و آنان با تبلیغات خود، مردم را به حمایت از جمهوری تشویق می‌کردند.
در این حال رضاخان سردار سپه، برای تسهیل کار و رسیدن به مقام ریاست جمهوری درصدد برآمد از ولیعهد استعفا بگیرد و در این گیر و دار، در مجلس درگیری‌هایی نیز روی داد.
در اثر این القائات، روز 28 اسفند 1302، عده‌ای از مردم تهران به جانبداری از رضاخان برخاسته و خواستار جمهوری شدند.
این اجتماع در حالی بود که مردم طرفدار سید حسن مدرس به دلیل اهانتی که روز قبل به وی شده بود در مسجد شاه تهران تجمع کردند و علیه جمهوری دست به تظاهرات زدند.
در مقابل فشارهای جمهوری خواهان، مدرس به تنهایی در مقابل توطئه گران ایستاد و برای جلوگیری از رسمیت یافتن مجلس جهت طرح جمهوری، عده‌ای از نمایندگان اقلیت را به قم فرستاد تا مجلس در نبود ایشان به حد نصاب نرسد و توطئه جمهوری خنثی شود.
اما پس از حلول سال جدید ورق برگشت و شهید سید حسن مدرس، سخت به تلاش و فعالیت افتاد تا اینکه عده زیادی را علیه جمهوریت بسیج نمود.
چرا که قرار بود مجلس شورای ملی در دوم فروردین 1303 نسبت به جایگزینی جمهوریت به جای پادشاهی قاجاریه تصمیم‌گیری نماید.
در این میان بر اثر برخوردی که بین مردم و سردار سپه روی داد، به دستور رضاخان عده‌ای از مردم توسط قوای قزاق به گلوله بسته شدند و اوضاع دگرگون شد.
این عمل رضاخان عکس العمل شدید برخی نمایندگان مجلس و مردم را برانگیخت و در نهایت سردار سپه از جمهوری ساختگی‌اش، صرف‌نظر کرد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,109,655