خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 11 ذی القعده - تاسیس سلسله‌ "آل‌بویه"(321 ق)

11 ذی القعده

تاسیس سلسله‌ "آل‌بویه"(321 ق)

خاندان آل‌بویه، در محیطی شیعی و دیلمان(گیلان) پرورش یافتند.
آنها در ایران و عراق حکمرانی می‌کردند.
بنیانگذاران سلسله‌ آل‌بویه، سه برادر به نام‌های علی، حسن و احمد فرزندان بویه ماهیگیر بودند.
پادشاهان این خاندان توانستند با تصرف بغداد مقر خلافت عباسی برای نخستین‌بار سیطره رسمی شیعیان را بر خلیفه تحقق ببخشند.

در دوره آل بویه فقها و دانشمندان، فرصت مناسبی برای نشر معارف شیعی و بالندگی علوم اسلامی یافتند.
براین اساس دوره حکومت آل بویه یکی از مهم‌ترین اعصار رشد تمدن اسلامی-شیعی است.
محمد بن زکریای رازی، ابن سینا، شیخ مفید، سیدرضی و برادرش سید مرتضی، بنوموسی شاکر و… در دروه آل بویه می‌زیستند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,794,110