خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 9 اسفند - مرگ احمدشاه قاجار (1308ش)

9 اسفند

مرگ احمدشاه قاجار (1308ش)

احمدمیرزا پسر محمدعلی شاه قاجار در سال 1274ش (1314ق) در تبریز به دنیا آمد.
در خردسالی به ولایتعهدی پدر دست یافت و در 12 سالگی پس از خلع پدرش، به سلطنت رسید.
اما به علت صغر سن او، عضدالملک رئیس ایل قاجار را به سمت نیابت سلطنت وی انتخاب کردند.
سپس ابوالقاسم خان ناصرالملک، عهده دار این سمت شد.
(تصویر؛ احمدشاه و رضاخان)
در دوران سلطنت وی، حوادث مهمی اتفاق افتاد که شهادت شیخ فضل‌اللَّه نوری، اولتیماتوم روسیه تزاری به ایران، اشغال برخی نقاط کشور توسط قوای روس، آغاز جنگ جهانی اول و تجاوز متفقین به ایران، انعقاد قرارداد ننگین ایران و انگلیس معروف به قرارداد 1919 وثوق‌الدوله، وقوع نهضت جنگل، قیام شیخ محمد خیابانی و کودتای انگلیسی اسفند 1299ش از آن جمله‌اند.

پس از کودتای سوم اسفند 1299، احمدشاه به گمان اینکه رضاخان سردار سپه، سلطنت او را حفظ خواهد کرد، از او حمایت نمود.
اما رضاخان از سوی اربابان فراماسونر خود مأموریت داشت شاه قاجار را برکنار کند.
احمدشاه در اواخر دوران سلطنت اغلب در پاریس مقیم بود و با افزایش قدرت رضاخان به انزواطلبی روی می‌آورد.
شهید مدرس که از افتادن کار به دست رضاخان و در واقع سیطره بیشتر انگلیسی‌ها بر کشور بیمناک بود، تلاش بسیاری کرد تا احمدشاه را به اعمال قدرت تشویق کند.
در همین راستا در برابر طرح تاسیس «جمهوری» به شدت مقاومت کرد و مجلس شورای ملی را با خود همراه نمود.
اما احمدشاه ضعیف‌تر از آن بود که بتواند در برابر توطئه استعمارپیر برای تاسیس رژیم وابسته رضاخانی مقاومت کند.
وی چند روز پس از آنکه فرمان ریاست وزرایی رضاخان را صادر کرد، عازم اروپا گردید و دیگر بازنگشت.
غیبت طولانی او در کشور بیش از پیش موجبات انقراض سلطنت قاجار را فراهم کرد.
احمدشاه وقتی از انقراض سلطنت خویش مطلع شد کوشید برای باز پس‌گیری قدرت به کشور بازگردد ولی موفق نشد و سرانجام در 9 اسفند 1308 ش در 34 سالگی درگذشت و در عتبات عالیات به خاک سپرده شد.

پس از خلع رضاخان از سلطنت، نفرت شدید مردم ایران از رضاخان موجب گردیده بود که طرح احیای سلطنت قاجار یکی از گزینه های انگلیسی‌ها باشد به همین منظور آنها مطالعاتی را درباره به حکومت رساندن محمدحسن میرزا فرزند احمدشاه قاجار که در اروپا بزرگ‌ شده بود، آغاز کردند.
با این حال او چیزی از فرهنگ و حتی زبان فارسی نمی‌دانست.
این ضعف و نیز حمایت‌های حلقه فراماسونری از محمدرضا پهلوی موجب گردید پسر رضاخان به سلطنت برسد.
حلقه فراماسونری وابسته به انگلیس، بر این باور بود که احیای سلطنت قاجار، موجب تهدید موقعیت و افشای نقش آنها در دوره رضاخان می‌گردد اما انتقال سلطنت به محمدرضا پهلوی، موجب می‌گردد جنایات دوران سیاه رضاخانی تنها به پای شخص وی نوشته شود.
لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,616,434