خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 1 بهمن - ارائه نظریه "ولایت فقیه" توسط امام خمینی در نجف اشرف(1348 ش)

ارائه نظریه "ولایت فقیه" توسط امام خمینی در نجف اشرف(1348 ش)

پیش از حضرت امام(ره) بسیاری از فقها در شرایطی که فرصت را مهیا می‌دیدند در میان آثار و مکاتبات خویش به امکان تحقق حکومت اسلامی اشاره می‌کردند.
از مهم‌ترین این اشاره‌ها که در تاریخ، مغفول مانده است؛ اظهارات صریح آیت‌الله مجدد، میرزای شیرازی است که در رساله جوابیه و در پاسخ به پرسشهای شیخ فضل‌الله نوری آمده است.
با این وصف تا تدریس درس‌های ولایت فقیه و تدوین آن در کتابی مستقل، هیچگاه فقهای عظام نتوانسته بودند به این مهم به طور جامع و مستقل بپردازند.

اول بهمن 1348 ش، حضرت امام خمینی(ره) سلسله درس‌های "ولایت فقیه" یا "حکومت اسلامی" را آغاز کردند و همزمان با رهبری نهضت و بسیج نیروهای جوان و دانشگاهی، نظریه خود را برای بنیان حکومتی اسلام در عصر غیبت بیان فرمودند.
این سلسله درس‌ها طی 12 جلسه در مسجد شیخ انصاری نجف بیان شد و طی آن حضرت امام(ره) با بیانی مستدل و فقهی به اصل تفکیک ناپذیری دین و سیاست پرداختند.
این سلسله درس‌ها، پس از مدتی تبدیل به کتابی با همین عنوان گردید و علی‌رغم ممنوعیت و تدابیر شدید ساواک، به طرق گوناگون به دست مبارزان داخل کشور می‌رسید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,883,585,917