خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 13 شهریور - روز تعاون

13 شهریور

روز تعاون

3- روز تعاون
تعاون می‌تواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه، نقش بسزایی داشته باشد.
به منظور تحقق این مهم، در اصل44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370، به تصویب مجلس رسید و این روز روز تعاون لقب گرفت.
در همین راستا، وزارت تعاون نیز در تاریخ 10 دی 1370 تشکیل گردید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,156,683