خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - قمری - 10 جمادی الثانی - درگذشت ادیب شهیر و عارف بزرگ ایرانی شیخ فریدالدین الدین عطار نیشابوری (627ق)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,723,264,218