خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 11 ذی الحجه - امام حسین (ع) و کاروان کربلا به منزل اول ابطح رسیدند و یزید ابن ثبیط و چند نفراز فرزندانش به همراه جمعی از شیعیان به آن حضرت ملحق شدند، سپس حرکت کرده و به منزل دوم یعنی تنعیم و بعد از آن به منزل سوم یعنی صباح رسیدند .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,389,255