خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - میلادی - 14 مه - آغاز اولین جنگ اعراب و رژیم اشغالگر قدس پس از اعلام موجودیت این رژیم (1948م)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,749,926