خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - میلادی - 15 فوریه - آغاز استفاده از حق وتو در سازمان ملل متحد (1946م)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,182,901