خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 16 رجب المرجب - قتل مهتدی عباسی( 256 ق)

16 رجب المرجب

قتل مهتدی عباسی( 256 ق)

ابواسحاق محمد بن واثق بن معتصم، معروف به "المهتدی بالله"، چهاردهمین خلیفه عباسی است که بر تخت خلافت تکیه زد.
وی در سال 215 قمری از کنیزی به نام "قرب" در قاطول، در حوالی سامرا دیده به جهان گشود و محل اقامت وی، شهر سامرا بود.
مهتدی در چهل سالگی به خلافت رسید.
وی، پس از خلع متعز عباسی، از سوی امیران ترک نژاد و قدرتمند دربار عباسی، لباس خلافت پوشید(1).
مهتدی نسبت به سایر خلفای عباسی، رفتار و کردار بهتری ارائه داد و تلاش بلیغی به عمل آورد که نابسامانی های خلافت عباسی را سامان بخشد و مردم را راضی نگه دارد.
ولی امیران ترک نژاد دربار وی، مهلتش نداده و پس از یازده ماه خلافت، وی را با شورش بزرگ سربازان و اتراک مواجه نمودند.
مهتدی، خود به مقابله با شورش اتراک و سربازان برخاست.
ولیکن در نبرد با آنان زخمی گردید و پس از دو روز بیماری سخت، در روز شانزدهم رجب سال 256 قمری، وفات یافت.
(2) برخی وفاتش را ششم رجب سال 256 قمری دانسته اند.
(3) 1- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی)، ج4، ص 117 و 120 و 285؛ تاریخ مدینه دمشق (ابن عساکر)، ج 81، ص 313 2- همان و الثقات (ابن حبان)، ج 2، ص 313 3- المحبر (محمد بن حبیب بغدادی)، ص 44


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,482,053