خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 15 ذی الحجه - در این روز که طبق اخبار 5شنبه بود امام حسین (ع) به منزل "حاجر" رسیدند و در اینجا بود که برادر رضاعی خود عبد الله بن یقطر یا قیس ابن مسهر را با نامه ای به سوی حضرت مسلم فرستاد که در قادسیه توسط حصین بن نصیر دستگیر شد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,002,634