خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - قمری - 25 ربیع الثانی - معاویة بن یزید، 40 روز از مرگ پدر ملعونش به منبر رفت، پدر و اجداد خود را لعنت نمود و از افعال ایشان تبری جست و خود را از خلافت خلع کرد (64ق)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,836,135