خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - شمسی - 28 شهریور - آزادی سوسنگرد پس از یک سال محاصره (1360 ش)دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,722,843,797