خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - قمری - 29 ذی الحجه - حضرت اباعبدالله الحسین به همراه لشکر حر به "قطقطانیه" رسیدند و با چادر"عبید الله بن حرجعفی" مواجه شدند.دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,723,040,258