خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 1 ذی القعده - وفات جعفر بن محمد حسنی(308 ق)

1 ذی القعده

وفات جعفر بن محمد حسنی(308 ق)

ابوعبدالله، جعفر بن محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن مثنی بن امام حسن مجتبی(ع)، در سامرا دیده به جهان گشود.
وی از راویان حدیث و از شیعیان موثق و از سرشناسان علوی نژاد در عصر غیبت صغری بود و دارای تألیفاتی چون کتاب "التاریخ العلوی" و کتاب "الصخرة و البئر" می باشد.
سرانجام در نود و چند سالگی، در روز چهارشنبه، اول ذی قعده سال 308 قمری بدرود حیات گفت.
(1) 1- رجال نجاشی، ج1، ص 312


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,128,839,001