خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 24 ذی القعده - کشته شدن حسین بن منصور حلّاج (309 ق)

24 ذی القعده

کشته شدن حسین بن منصور حلّاج (309 ق)

ابومغیث، حسین بن منصور، معروف به "حلّاج" در بیضای فارس، واقع در هشت فرسنگی شیراز، دیده به جهان گشود و در واسط، شهری میان بصره و کوفه، رشد یافت.
(1) وی، از همراهان مشایخ صوفیه، همانند جنید بغدادی، ابوالحسن نوری، عمر مکی و ابوبکر فوطی بود و خود وی، پیشوای بسیاری از صوفی مسلکان را بر عهده گرفت و در میان عامه مردم و حتی در دربار خلافت عباسیان نفوذ زیادی نمود.
ولی به خاطر برخی پندارها، گفتارها و ادعاهای غیر قابل باور، باعث اختلاف و دوگانگی در میان مردم گردید و بزرگان صوفیه در رد و قبول او دو دسته شدند.
تعدادی از آنان، وی را رد و عقایدش را باطل اعلام کردند و از این که وی، از گروه صوفیان باشد، اکراه نمودند.
اما عده ای دیگر، مانند ابوالعباس بن عطاء، محمد خفیف و ابراهیم بن محمد نصرآبادی، وی را تأیید نمودند و تهمت های دیگران درباره وی را صحیح ندانسته و او را از محققان و از علمای دینی و ربانی معرفی کردند.
(2) به هر روی، هنگامی که شایعات درباره وی فزونی یافت و حساسیت ویژه ای در جامعه مسلمانان پدید آورد، مأموران حکومتی دستگیرش کرده و در نزد "حامد بن عباس" وزیر "مقتدر عباسی" حاضر نمودند و در نزد برخی از قضات و روحانیون معروف و سرشناس، از وی بازجویی به عمل آوردند.
پس از گفت و شنودهایی در آن مجلس، علما و قضات آن عصر، از جمله "قاضی ابوعمرو" فتوا به حلیت خونش داده و وی را مهدور الدم اعلام کردند.
آن گاه، وی را به زندان افکنده و منتظر فرمان مقتدر عباسی ماندند.
مقتدر، در پاسخشان گفت: اگر علما، فتوا به ریختن خونش دادند، وی را به جلاد بسپارید، تا هزار تازیانه بر او بزند و اگر هلاک نشد، هزار تازیانه دیگر بزند و سپس او را گردن زنند.
حامد بن عباس، وی را به محمد بن عبدالصمد، رئیس شهربانی وقت سپرد تا در تاریکی شب، در کنار رود دجله و در داخل محوطه شهربانی، وی را هزار تازیانه زدند و سپس دست ها و پاهایش را قطع و آن گاه، سرش را از بدن جدا نمودند و تن بی جانش را در آتش سوزانیدند و خاکسترش را در دجله ریخته و سرش را پس از مدتی آویختن بر روی پل بغداد، به خراسان [مرکز اصلی پیروان حلاج] فرستادند،(3) تا درس عبرتی برای پیروانش باشد.
1- ملأ الغیبه (محمد بن عمر فهری سبیتی)، ج5، ص 307 2- همان 3- نک: تجارب الامم (ابن مسکویه رازی) ترجمه علینقی منزوی، ج5، ص 133؛ وقایع الایام (شیخ عباس قمی)، ص 100؛ التنبیه و الاشراف (مسعودی)، ص 335


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,502,495