خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 19 اردیبهشت - صدور قطعنامه 612 شورای امنیت در مورد سلاح‌ های شیمیایی صدام(1367ش)

19 اردیبهشت

صدور قطعنامه 612 شورای امنیت در مورد سلاح‌ های شیمیایی صدام(1367ش)


صدور قطعنامه 612 شورای امنیت در مورد سلاح‌های شیمیایی صدام(1367ش)
با شکایت ایران علیه عراق مبنی بر بمباران شیمیایی علیه مردم بی‌گناه کشورمان، کارشناسان سازمان ملل پس از بازدید از مناطق دو طرف، گزارش خود را مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی و همچنین نظامیان عراقی به دبیر کل تسلیم کرد.
دبیرکل، این گزارش را به ضمیمه نامه‌ای، به شورای امنیت تقدیم نمود که در نتیجه، قطعنامه 612 صادر شد.
در این قطعنامه بدون آن که از کشوری خاص به عنوان استفاده کننده سلاح‌های شیمیایی یاد شود، کاربرد این سلاح‌ها محکوم گردید.
همچنین در این قطعنامه از تمامی کشورها درخواست شد که با رعایت تعهدات بی‌طرفی، از صدور عوامل شیمیایی به طرف‌های مخاصمه خودداری کنند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,064,775