خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 7 محرم الحرام - نبرد سرنوشت ساز هواداران بنی عباس با سپاهیان اموی ( 132 ق)

7 محرم الحرام

نبرد سرنوشت ساز هواداران بنی عباس با سپاهیان اموی ( 132 ق)

پس از آن که قیام مخالفان بنی امیه، فراگیر و سراسر عالم اسلام را در بر گرفت، ابومسلم خراسانی شهرهای شرقی اسلام، یعنی افغانستان، خراسان و شهرهای میانی، مرکزی و جنوبی ایران را یکی پس از دیگری فتح کرد و قحطبه بن شبیب را که از داعیان معروف بنی عباس و از فرماندهان آنان بود، با سپاهی بزرگ، به سوی عراق گسیل داشت.
یزید بن عمر بن هبیره که عامل امویان در عراق، ایران و شرق عالم اسلام بود، در شهر "واسط" واقع در عراق، مستقر و مناطق و نواحی تحت فرمان خود را کنترل می کرد.
عاملان و سپاهیان او پس از شکست از سربازان ابومسلم خراسانی، همگی به سوی واسط عقب نشینی کرده و در این شهر تجمع نمودند.
ابن هبیره، سپاهیان خویش را مجدداً سازماندهی کرد و با آرایش جدید آماده دفاع گردید.
سپاهیان قحطبه، پس از فتح شهرهای ایران، وارد عراق گردیده و به سوی واسط هجوم آوردند.
دو سپاه در مکانی به نام "زاب" ، در بیست و پنج فرسنگی کوفه، با هم روبرو شده و به درگیری پرداختند.
نبرد سنگین و سختی میان آنان به وقوع پیوست و از طرفین، تعداد بی شماری جان باخته و یا زخمی گردیدند، ولی سپاهیان اموی متحمل شکست و هزیمت شده و به ناچار، به سوی واسط عقب نشینی کردند و هواداران بنی عباس را به تهاجمات بعدی تحریص کردند.
این واقعه، در هفتم محرم سال 132 قمری به وقوع پیوست.
همین شکست، باعث فروپاشی خلافت جائرانه بنی امیه گردید و از آن پس شهرهای عراق، مانند کوفه، بصره و واسط نیز به دست عباسیان گشوده شد و ابن هبیره نیز در صحنه نبرد با عباسیان کشته گردید و سپاهیان اموی، به طور کلی پراکنده و متفرق شدند.
در همان ایام بزرگان بنی عباس وارد کوفه شده و پس از مدتی، با ابوالعباس سفّاح، به عنوان نخستین خلیفه عباسی بیعت نمودند.
(1) نک: تاریخ الیعقوبی، ج2، ص 344؛ تاریخ الطبری، ج7، ص 412


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,500,225